Untitled Document

OSALLISTUMISOHJE KILPAILUIHIN

ILMOITTAUTUMISET UINTIKILPAILUUN

Uintikilpailuihin on aina ilmoittauduttava etukäteen ja uimarilla tulee olla voimassa oleva kilpailulisenssi, Blue Card. Ilmoittautumiset tehdään uimarin oman valmentajan kautta. Oulun Lohien nettisivuilla olevassa kilpailukalenterissa on ilmoitettu määräpäivä ilmoittautumisille, sarakkeessa ’Ilmoita’. Määräpäivän umpeuduttua kirjataan ilmoittautumiset Uimaliiton järjestelmään ja tulostetaan starttien yhteenveto kilpailukalenteriin. Valmentajat ja perheet voivat tällöin tarkistaa oman uimarinsa startit ja tarvittaessa tehdä korjauspyyntöjä siihen asti kunnes virallinen ilmoittautumisaika (kilpailukutsussa mainittu) umpeutuu. Ryhmien valmentajat tiedottavat kunkin ryhmän sisällä sovellettavasta ilmoitusmenettelystä. Muutoksiin, jotka tehdään ilmoittautumisen päätyttyä, sovelletaan jälki-ilmoittautumismääräyksiä (yleensä kolminkertainen maksu).

MAKSUT

Muissa kuin Lohien omissa uintikilpailuissa jokaiselta uimarilta peritään ilmoittautumisen yhteydessä starttimaksu, jonka suuruus ilmoitetaan kilpailukutsussa. Starttimaksut maksetaan keskitetysti Lohien toimistolta ja laskutetaan tämän jälkeen uimarien perheiltä. Kun kilpailukutsuun merkitty virallinen ilmoittautumisaika (Tempus sulkeutuu) umpeutuu, startit lukitaan ja ne on maksettava kaikissa tapauksissa. Tämän jälkeen tehdyillä peruutuksilla välttää siis ainoastaan mahdollisen sakkomaksun.

PERUUTUKSET

Uimarin sairastuessa tai ollessa muusta syystä estynyt osallistumaan kilpailuun, on tehtävä uimarin starteille peruutusilmoitus paikan päällä viimeistään 60 minuuttia ennen kilpailujakson alkua. Peruuttamattomista starteista peritään arvokilpailuissa ja joidenkin seurojen muissakin kilpailuissa sakkomaksu, joka voi olla jopa yhdeksänkertainen starttimaksu. Uimarin perhe on vastuussa näistäkin, mikäli peruutusta ei ole tehty määräysten mukaan. Kilpailupaikalla peruutuksen myöhästymisen voi korvata sillä, että uimari tulee starttiin uintivarustuksessa ja osallistuu siihen starttisignaaliin saakka. Veteen ei tarvitse hypätä, paitsi selkäuinnissa.

MUISTILISTA UINTIKILPAILUUN OSALLISTUMISELLE

  1. Tutustu kilpailun ohjelmaan lukemalla kilpailukutsu. Valmentajat kertovat ulkopaikkakuntakisojen joukkuekuljetuksista.
  2. Varaa ajoissa paikat yhteiskuljetukseen ja majoitukseen ulkopaikkakuntakisoihin.
  3. Ilmoita uimarin startit valmentajalle määräpäivään mennessä.
  4. Tarkista startit yhteenvetolistasta Lohien nettisivulla.
  5. Ilmoita mahdollisista korjaustarpeista välittömästi valmentajalle. Huolehdi, että uimari on jokaisessa kilpailujaksossa paikalla ajoissa.
  6. Ilmoita peruutuksista ensisijaisesti omalle valmentajalle tai kisamatkan vastuuvalmentajalle, jotta peruutusilmoitus voidaan tehdä ajoissa.
  7. Maksa startit/kisamatka Oulun Lohien laskun perusteella.

 

ANTIDOPING

Uintiurheilijat ja vesipalloilijat ovat ikään katsomatta velvollisia noudattamaan Suomen Antidopingtoimikunta ry:n vahvistamaa antidopingsäännöstöä. Oulun Lohien yhdistyssääntöihin on lisätty yksityiskohtaiset määritelmät mm.

  • Dopingrikkomuksista
  • Dopingrikkomuksista määrättävistä seuraamuksista
  • Urheilun eettisten periaatteiden vastaisesta toiminnasta

Jokainen arvokisoihin osallistuva urheilija voi joutua dopingtestiin. Lisäksi jokainen kansallisella huipulla oleva uimari tai vesipalloilija voi milloin tahansa joutua testattavaksi.

LISÄTIETOA:

→ Suomen Uimaliiton antidopingsivusto 

→ Suomen Andidopingtoimikunta

KAMU -lääkehaku

LISÄRAVINTEIDEN JA LÄÄKKEIDEN KÄYTTÖ

Urheilijan on oltava selvillä minkälaisia lääkkeitä hän joutuu käyttämään. Mikäli lääkkeen jokin ainesosa on määritelty kielletyksi aineeksi, on hoitavalta lääkäriltä saatava todistus lääketieteellisen käytön perusteesta. Todistuksen avulla on anottava erivapaus aineen tai menetelmän käytölle. SM-tason uimareiden on tehtävä anomus etukäteen. Muiden uimareiden kohdalla erivapausanomus tehdään vain jos testi osuu kohdalle. Todistus on kuitenkin syytä olla olemassa. Pelkkä resepti ei välttämättä riitä. Lääkkeiden lisäksi yleisessä myynnissä olevat ravintolisätkin voivat sisältää kiellettyjä aineita. Riski on vielä suurempi verkkokaupoista ostetuilla tuotteilla. Urheilija on itse ensisijaisesti vastuussa siitä mitä suuhunsa laittaa. Tämän takia on aina pyrittävä selvittämään lisäravinteiden sisältö. Käytä vain sellaisia tuotteita, joista yksityiskohtaiset sisältötiedot on annettu. Lääkeainetietoa voit etsiä lisää Suomen Antidopingtoimikunnan KAMU -lääkehausta.